BSNL Top up & Full Talktime Plans

BSNL Topup talktime

Topup Amount Talktime Offer
Rs 10 7.7
Rs 20 15.39
Rs 30 23.09
Rs 40 31.78
Rs 50 40.48
Rs 55 44.83
Rs 110 110 Full talktime
Rs 190 162.22
Rs 220 220 Full talktime
Rs 490 423.09
Rs 500 431.78
Rs 550 575 Full talktime
Rs 1100 1200 Full talktime
Rs 2000 2000 Full talktime
Rs 2200 2200 Full talktime
Rs 2500 2500 Full talktime
Rs 3000 3000 Full talktime
Rs 3300 3500 Full talktime
Rs 5000 4344.83
Rs 5500 6000
Content Protection by DMCA.com

Add a Comment